Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

KOMPLEXNÍ ZABEZPEČENÍ

Nabízíme komplexní zabezpečení budov a objektů.

TERMOVIZNÍ MĚŘENÍ

Z našeho termovizního měření zjistíte, kde jsou zpravidla běžným okem neviditelné problémy, kvůli kterým Vám utíkají peníze. Přesně Vám lokalizujeme a zaznamenáme, kde jsou problematické části objektu, na které je vhodné zacílit následnou pozornost. Termovizním auditem zjistíme nedostatky v tepelné izolaci zdiva, potrubí a různých instalací a to včetně instalací skrytých ve stěnách či podlahách. Získaná data z měření zpracováváme také specializovaným programem pro analýzu záznamu tepelného pole.

Naše termovizní měření je nejmodernější způsob tepelné analýzy objektů, který Vám nabídne zcela nový pohled na Vaši nemovitost, díky kterému zjistíme vady běžným okem často nerozeznatelné. Vzhledem k vysoké citlivosti naší termovizní kamery lze odhalit i přetížené elektrické kabely, úniky studené/teplé vody a mnoho dalších typů problémů.
 

Termovizním měřením Vám zajistíme

 • místa nadměrného úniku tepla
 • skryté vady v provedené izolaci potrubí, zdí, půdy, atd.
 • úniky tepla ve společných prostorách (například špatně izolované stoupačky ve zdech apod.)
 • úniky tepla půdou (špatně poskládaná izolace, mezery v izolaci, skryté vady v provedení izolace, apod.)
 • úniky tepla fasádními prvky – netěsnost oken, dveří apod.
 • tepelné mosty – místa, kde vznikají rosné body, které poté způsobují vlhnutí zdi a vznik nebezpečných plísní
 • porovnání stavů úniku tepla před a po rekonstrukci nebo zateplení – ověření kvality provedené práce např. dodavatele fasády
 • zjišťování umístění teplovodních rozvodů v podlahách a stěnách
 • termovizní kamera zobrazí skryté poruchy vodoinstalace, netěsnost podlahového topení, střešní krytiny, ukáže vlhká místa
 • kontrola slaboproudých a silnoproudých rozvodů
 • kontrola fotovoltaických elektráren (závady, nefunkčnost panelů, nekvalitní rozvody…)
 • výsledek měření obdržíte v protokolu s fotografiemi a popisem
 • k problematickým místům doporučíme způsob dalšího postupu řešení
 • nabízíme naše bohaté zkušenosti vedoucí k Vaší úspoře financí za teplo
 
 

Podmínky měření termovizní kamerou

V případě měření ztrát v objektu z venku (fasádou, okny apod.)

 • nejvhodnější je doba, kdy venkovní teplota nepřesahuje 5°C (zhruba říjen – duben)
 • teplota objektu by neměla být ovlivněna přímým slunečním svitem 12 hodin před měřením
 • rozdíl teplot interiéru a exteriéru nejméně 15°C
 • měření neprovádíme při silném sněžení či dešti
 • pro vyšší přesnost výsledků rychlost větru do 10km/h
 • porušení těchto doporučených podmínek může způsobit zkreslení výsledků, případně nebudeme schopni vyvodit
 • jednoznačné a prokazatelné závěry

V případě měření rozvodů uvnitř objektu (TUV, rozvody tepla apod.)

 • doba není omezena, ale je vhodné, aby byl co největší rozdíl teplot mezi nejteplejším a nejstudenějším místem měřeného prostoru
 • měřená místa by neměla být vystavena slunečnímu svitu 24 hodin před měřením

Jak měření provádíme:

 • diagnostiku tepelného chování budov provádíme infračervenou nekontaktní metodou, používáme termovizní kameru
 • na barevném LCD displeji je vyobrazeno snímané místo v barevném provedení dle teplot jednotlivých míst, obraz lze uchovat v podobě termosnímku. Měření provádíme dle ČSN EN 13187

Ceník

Naším cílem je nabízet profesionální termodiagnostické služby za přijatelnou cenu. Ceník obsahuje základní, nejčastěji požadované, balíčky měření. Pro rozsáhlá měření vytváříme individuální cenovou nabídku na základě fotodokumentace či osobní prohlídky objektu.

Termovizní kontrola rodinných domů a bytových jednotek

Název služby Popis služby Cena
START 10 termosnímků + 10 skutečných snímků v dané lokalitě (jeden či více domů nebo objektů do 15 m výšky), kalibrace kamery (optika, emisivita, referenční teplota, volba rozsahu), konzultace se zákazníkem, volba barevného módu, základní protokol o měření ve formátu PDF v ceně. Příplatek za protokol dle normy EN 13187: 250 Kč s DPH. 2000 Kč bez DPH
STANDARD 16 termosnímků + 16 skutečných snímků v dané lokalitě (jeden či více domů nebo objektů do 15 m výšky), kalibrace kamery (optika, emisivita, referenční teplota, volba rozsahu), konzultace se zákazníkem, volba barevného módu, protokol o měření dle normy EN 13187 ve formátu PDF v ceně. 2900 Kč bez DPH
OPTIMAL 24 termosnímků + 24 skutečných snímků v dané lokalitě (jeden či více domů nebo objektů do 15 m výšky), kalibrace kamery (optika, emisivita, referenční teplota, volba rozsahu), konzultace se zákazníkem, volba barevného módu, protokol o měření dle normy EN 13187 ve formátu PDF v ceně. 3900 Kč bez DPH
KOMPLET 50 termosnímků + 50 skutečných snímků v dané lokalitě (jeden či více domů nebo objektů do 15 m výšky), kalibrace kamery (optika, emisivita, referenční teplota, volba rozsahu), konzultace se zákazníkem, volba barevného módu, protokol o měření dle normy EN 13187 ve formátu PDF v ceně. 7200 Kč bez DPH
Diagnostika elektrorozvaděče Termovizní diagnostika elektrorozvaděče. Jedná se o příplatkovou službu k základnímu měření. 500 Kč bez DPH
Každý další snímek Pořízení jednoho termosnímku a jemu odpovídajícímu skutečnému snímku nad rámec základního měření pro danou lokalitu. 120 Kč/snímek bez DPH
Vypracování protokolu Vypracování protokolu termovizního měření podle normy EN 13187, protokol o zkoušce s IR kamerou nebo protokol o zkrácené zkoušce s IR kamerou. 250 Kč/protokol bez DPH
Protokol TwinPix - příplatek Vypracování protokolu termovizního měření s překryvem skutečných a termovizních snímků – vhodné pro přesnou lokalizaci anomálií. Jedná se o příplatkovou službu k základnímu protokolu. 20 Kč/snímek bez DPH

 

Termovizní kontrola bytových domů a průmyslových objektů

Název služby Popis služby Cena
START 10 termosnímků + 10 skutečných snímků v dané lokalitě (jeden či více domů nebo objektů do 15 m výšky), kalibrace kamery (optika, emisivita, referenční teplota, volba rozsahu), konzultace se zákazníkem, volba barevného módu, základní protokol o měření ve formátu PDF v ceně. Příplatek za protokol dle normy EN 13187: 250 Kč s DPH. 2000 Kč bez DPH
STANDARD 18 termosnímků + 18 skutečných snímků v dané lokalitě. Doporučeno pro pětipatrový bytový dům o rozměrech 20m x 10m. U větších domů doporučujeme více snímků v závislosti na ploše stěn. Zahrnuje kalibraci kamery (optika, emisivita, referenční teplota, volba rozsahu), konzultace se zákazníkem, volba barevného módu. 4900 Kč bez DPH
Detailní snímkování Při požadavku na detailní snímkování budovy nebo jejích částí závisí cena na počtu vytvořených snímků. Pro střední detail je doporučeno snímkovat oblast 6 x 6 metrů, pro velmi detailní snímkování kritických míst doporučujeme snímkovat oblast o velikosti 2 x 2m.
Nad rámec balíčku Termogram Standard: je vhodné vytvořit detaily dvou referenčních bytových jednotek a snímky míst, na kterých lze úniky tepelné energie očekávat (vstupní dveře, okna a schodiště domu).
Dohodou – podle rozsahu a celkového počtu snímků
Každý další snímek Pořízení jednoho termosnímku a jemu odpovídajícímu skutečnému snímku nad rámec základního měření pro danou lokalitu. 120 Kč/snímek bez DPH
Vypracování protokolu Protokol o měření dle normy EN 13187 ve formátu PDF. Vzhledem k náročnosti vypracování protokolu je cena stanovena na 10 % z ceny termovizního měření daného objektu. 10% z ceny měření

 

Termovizní kontrola elektro - rozvodů a průmyslových zařízení

Název služby Popis služby Cena
Industry START 10 termosnímků + 16 skutečných snímků , kalibrace kamery (optika, emisivita, referenční teplota, volba rozsahu), konzultace se zákazníkem, volba barevného módu. 2200 Kč bez DPH
Industry STANDARD 16 termosnímků + 16 skutečných snímků , kalibrace kamery (optika, emisivita, referenční teplota, volba rozsahu), konzultace se zákazníkem, volba barevného módu. 3200 Kč bez DPH
Každý další snímek Pořízení jednoho termosnímku a jemu odpovídajícímu skutečnému snímku nad rámec základního měření pro danou lokalitu. 120 Kč/snímek bez DPH

 

Příplatkové služby

Název služby Popis služby Cena
Vypracování protokolu Vypracování protokolu termovizního měření podle normy EN 13187, protokol o zkoušce s IR kamerou nebo protokol o zkrácené zkoušce s IR kamerou. 250 Kč/protokol bez DPH
Vypracování protokolu TwinPix Vypracování protokolu termovizního měření s překryvem skutečných a termovizních snímků – vhodné pro přesnou lokalizaci anomálií. Jedná se o příplatkovou službu k základnímu protokolu. 20 Kč/snímek bez DPH
Protokol v tištěné podobě Zaslání/předání protokolu v tištěné podobě (navíc oproti zaslání ve formátu pdf) 10 Kč/strana, cena bez DPH

 

Cestovné a příplatky

Cestovné se započítává od Prahy (Klimentská 1216/46, Praha 1). Cena za každý další ujetý km je 10 Kč bez DPH.
Ceny nad rámec balíčků:
 • hodina práce nad rámec balíčku: 450Kč bez DPH
 • vypálení snímků a protokolu na CD/DVD: 50Kč bez DPH
 • zaslání vytištěné zprávy poštou: 80Kč bez DPH
 • doprava - účtujeme 10 Kč/km bez DPH

Užitečné odkazy

Kontaktujte nás

Anfit s.r.o., Klimentská 1216/46
tel:. +420 722 79 00 00
e-mail: anfit@anfit.net
Zpracování osobních údajů
Nastavení sledování Cookies