Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

KOMPLEXNÍ ZABEZPEČENÍ

Nabízíme komplexní zabezpečení budov a objektů.

OBRANNĚ TECHNICKÉ PROHLÍDKY (OTP)


OBRANNĚ TECHNICKÉ PROHLÍDKY (OTP) = hledání odposlechových prostředků, je jednou z hlavních a nejdůležitějších činností společnosti Anfit s.r.o.

Pro její úspěšné a efektivní provedení disponuje společnost špičkovým technickým vybavením a dostatečným počtem špičkově vycvičených techniků s odpovídajícím vzděláním a dlouhou praxí – realizovali jsme stovky OTP na území ČR i v zahraničí. Ke každému zákazníkovi přistupujeme individuálně, v této činnosti není možné pracovat podle nějaké šablony.

V případě zájmu o naše služby nás prosím kontaktujte, domluvíme si schůzku na prověřeném místě a probereme podrobnosti nutné pro úspěšnou realizaci OTP – termín, rozsah prováděné prohlídky, zdůvodnění naší činnosti – legendu, kontaktní osoby, a v neposledním řadě domluvíme cenu služby. V případě telefonického kontaktu nevolejte z místa, které chcete následně prověřit!

Snažte se realizaci i termín OTP utajit i před vlastními zaměstnanci, zásadním způsobem to zvyšuje efektivitu naší činnosti.

Celkový rozsah a obsah prováděných činností při OTP:
ZAMĚŘENÍ OTP:
1) Akustický odposlech (hovorová komunikace)
2) Odposlech technických prostředků
3) Posouzení celkové bezpečnosti
4) Vyhodnocení a zpracování protokolu

1) AKUSTICKÝ ODPOSLECH -  VYHLEDÁNÍ

a)    Fyzická kontrola prostorů
o    Prohledání zařízení (stavebně ubytovací) prostoru na nestandardní součásti
o    Prohledání všech stavebních otvorů, podhledů a přilehlých místností
o    Prohledání všech zásuvek a konektorových vstupů
b)    Fyzická kontrola technických prostředků
o    Kontrola výpočetní techniky, kancelářské techniky, audiovizuální techniky a telekomunikačních zařízení


c)    Hledání aktivních odposlechových prostředků pracujících na principu rádiového přenosu
o    Analýza kmitočtového spektra v rozsahu kmitočtů 1 MHz – 9400 MHz s modulací AM, SSB, FM, WFM
o    Vyhledání zdrojů signálu parazitního vyzařování

d)    Hledání aktivních odposlechových prostředků pracujících na principu infračerveného (IČ)  přenosu
o    Analýza IČ spektra
o    Vyhledání zdrojů

e)    Kontrola nízkonapěťových (komunikačních) a síťových vedení
o    Spektrální analýza na vedení
o    Kontrola provozních protokolů na vedení
o    Demodulace akustického provozu na vedení
o    Vyhledání zdrojů

f)    Hledání neaktivních odposlechových prostředků a prostředků pro záznam zvuku a obrazu
o    Prohledání celého prostoru pomocí detektoru nelineárních přechodů – vyhledávají se polovodičové součástky jako základní prvek odposlechových nebo záznamových zařízení – prohledává se celé vybavení prostorů (stavebně ubytovací), zdi, stropy, podlahy,  
o    Kontrola prostoru IR (termovizní) kamerou – přehledově celý prostor, s důrazem na problémové, těžko identifikovatelné oblasti a části zařízení.

g)    Kontrola akustické propustnosti hranic chráněného prostoru (zdi, dveře, skleněné výplně apd.)
o    Měření akustického útlumu
o    Fyzické ověření akustické propustnosti hraničních zdí, podlahy, stropu, dveří, skleněných výplní…


2) ODPOSLECH TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ – VYHLEDÁNÍ  

a)    Hledání zdrojů záření unikající z technických prostředků
a.    Analýza kmitočtového spektra v rozsahu kmitočtů 1 – 9400 MHz s důrazem na signály vyzařované z výpočetní a kancelářské techniky, komunikačních prostředků
b.    Ověření prostředků WIFI-WLAN, BlueTooth – ochrana přenosových kanálů, kvalita šifrování, opatření proti zneužití

b)    Fyzická kontrola technických prostředků včetně ověření jednotlivých funkčních součástí a jejich kontrola IR kamerou (v provozu/vypnuté)
a.    Kontrola funkčních součástí v provozu
b.    Kontrola funkčních součástí ve vypnutém stavu
c.    Kontrola součástí IR kamerou

 

3) POSOUZENÍ CELKOVÉ BEZPEČNOSTI

a)    Přístup a pohyb osob v prostoru
b)    Oběh a ukládání dokumentů
c)    Celkový režim prostoru
d)    Vytipování možných cest úniku informací
e)    Vytipování možných cest infiltrace prostoru

 

4) VYHODNOCENÍ A ZPRACOVÁNÍ PROTOKOLŮ

a)    Dokumentace zjištěného stavu
b)    Zálohování technické části protokolu
c)    Návrh organizačních opatření
d)    Návrh technických opatření
e)    Zpracování protokolu o kontrole
f)    Předání závěrečné zprávy

 

PŘEHLED CEN ZA SLUŽBY
Prohlídky místností proti odposlechu

Základní prohlídka:
Do 25m2:     xxx,-Kč/m2    volejte
Do 50m2:     xxx,-Kč/m2
Do 75m2:     xxx,-Kč/m2
nad 75m2:     xxx,-Kč/m2
Základní prohlídka neobsahuje činnosti uvedené v bodech 1)f a 2)b.


Kompletní prohlídka:
Do 25m2:     xxx,-Kč/m2   volejte
Do 50m2:     xxx,-Kč/m2
Do 75m2:     xxx,-Kč/m2
nad 75m2:     xxx,-Kč/m2

Pravidelné prohlídky:
V případě, že s naším klientem sjednáme smluvní dohodu o pravidelných prohlídkách zájmových prostor, tak vytvoříme individuální nabídku, která je cenově velice výhodná.
Přesná cena je vždy součástí nabídky.

Prohlídky vozidel proti odposlechové a sledovací technice.
Přednostně realizujeme u klienta, nutné zajistit krytý prostor/garáž

Základní prohlídka:
Vozidlo xxxx,-Kč    volejte

Kompletní prohlídka:
Vozidlo xxxxx,-Kč    volejte

V PŘÍPADĚ ZÁJMU O NAŠE SLUŽBY NÁM ZAVOLEJTE NEBO NAPIŠTE
Kontakt: Anfit s.r.o., Klimentská 1216/46, Praha 1, 110 02, Mobil: +420722790000, anfit@anfit.net

 

Užitečné odkazy

Kontaktujte nás

Anfit s.r.o., Klimentská 1216/46
tel:. +420 722 79 00 00
e-mail: anfit@anfit.net
Zpracování osobních údajů
Nastavení sledování Cookies